Realizacja

     przebudowy przestrzeni jest możliwa po jej rzetelnym zaprojektowaniu. Gdy tego już dokonamy trzeba wybrać kto:

  • dopilnuje żeby zaprojektowane założenia zostały urzeczywistnione
  • wbuduje wybrane materiały w zastaną przestrzeń.

     Pierwsze zadanie warto powierzyć Projektantowi, z którym współpracowaliśmy w pierwszym etapie, bo najszybciej i najlepiej podejmie decyzje wymagające szybkiej reakcji, a z takimi mamy najczęściej do czynienia na budowie.

     Z kolei od Wykonawcy powinniśmy oczekiwać dobrego zrozumienia dla decyzji podejmowanych przez projektanta. Gdy Wykonawca i Projektant wzajemnie się nie rozumieją to współpraca jest trudniejsza, a tym samym kosztowna. Warto tego unikać.

     Istotnym warunkiem dobrej, a przede wszystkim terminowej, realizacji jest logistyka budowy. Jako InteriGO współpracujemy z rzetelnymi dostawcami materiałów, które trafiają na budowę w adekwatnym momencie, a Inwestorzy korzystają z przygotowanych dla nas rabatów.

     Trzeba również pamiętać, że terminy oferowane przez Wykonawców trzeba rezerwować na długo przed rozpoczęciem prac budowlanych, często w momencie podjęcia prac projektowych.